Workshops, vormingen en thema-avonden zijn hippe methodieken om kennis en vaardigheden te verspreiden. Een publiek dat vroeger sneller investeerde in langere opleidingen, lijkt vandaag liever te grasduinen in een aanbod van eenmalige sessies. Op die manier proeven we van verschillende topics én leren we meer mensen kennen. Heel wat voordelen dus, maar het opbouwen van een sessie kost veel voorbereiding. We geven enkele tips.


Een slimme weg naar veel bereik voor jou of je product is het organiseren van een workshop. Er zijn veel voordelen aan verbonden. Zo bereik je veel individuen op korte tijd én bestaat jouw publiek uit enigszins gelijkgezinden. Het mooie aan zo’n heterogene groep is, dat je kan leren van elkaars verschillen en ervaringen. Nadelen zitten verdoken in het vele voorbereidingswerk en de noodzaak om een stuk controle uit handen te geven. Als je gaat voor een interactieve sessie, laat je groepsdynamieken tot op zekere hoogte zegevieren, net daarom is die voorbereiding zo essentieel. Wij geven 5 tips om een workshop op te bouwen:

#1 Bepaal het doel van je workshop

Bepaal eerst wat je inhoudelijk wil presenteren. Welke kennis of vaardigheden wil je dat je publiek mee naar huis neemt? Op het tweede niveau beslis je wat je wil bereiken met de hele groep. Leg je de focus op persoonlijke ontwikkeling of wil je meer investeren in onderlinge uitwisseling van kennis? Het is heel belangrijk om hierover na te denken, want op een tijdsspanne van 2 – 3 uur, kun je niet alles bereiken.

#2 Verkennend onderzoek

Als je doelen op punt staan, kan het verkennend onderzoek beginnen. Het kan geen kwaad om bestaande workshops op te zoeken, te kijken wat er al op de markt is. Je wil ook geen dubbel aanbod presenteren. Vervolgens ga je over tot de literatuurstudie. Natuurlijk vertrek je vanuit je eigen expertise en ervaringen, maar om een evenwichtige sessie in elkaar te boxen, kan het geen kwaad om ook andere inzichten te betrekken. Bovendien groeit onze informatiedatabank voortdurend, dus door een literatuurstudie te doen, blijf je actueel.

#3 Verdeel je workshop in blokken

Heb je alle nodige informatie verzameld? Selecteer dan de elementen die je essentieel vindt en verdeel ze over blokken. Je kan nooit alle informatie gebruiken. Je zoekt opnieuw naar focus, door terug te grijpen naar de inhoudelijke doelen die je aan het begin van de rit formuleerde.

Een mogelijke opbouw:

  • Inleiding + warm-up: Leg kort uit wat je met de sessie wil bereiken en pols naar de verwachtingen van je publiek. Dit kan aan de hand van een kleine oefening, gelinkt aan het thema van je workshop.
  • Blok 1
  • Blok 2
  • Pauze: je kan van de pauze gebruik maken om deelnemers te laten ‘netwerken’ aan de hand van inspirerende vragen, die je presenteert op een slide.
  • Blok 3
  • Slot: Wat kunnen besluiten? Welke inzichten nemen we mee naar huis? Heb je nog een ander aanbod, dat ook interessant is voor jouw publiek? Maak van het slot gebruik om hier aandacht aan te besteden!

#4 Praktische voorbereiding en omkadering

Een vaak onderschat aspect van het organiseren van workshops is de voorbereiding. Stiekem kruipt er heel wat tijd in het klaarzetten van de ruimte, testen van het geluid, voorbereiden van hapjes, printen van het materiaal, … En het zijn die kleine aspecten, die een groot deel van de sfeer binnen jouw sessie bepalen. Schrijf op voorhand goed uit wat je allemaal moet klaarzetten (en achteraf weer opruimen). Zoek eventueel hulp en besteed voldoende aandacht aan goed materiaal!

Deelnemers gaan vaak naar huis met een shitload aan inspiratie en inzichten, maar  ineens staan ze er opnieuw alleen voor. Het kan zinvol zijn om aan het einde van je sessie een vervolg aan te bieden.

#5 Follow-up

Na afloop van een workshop blijft het publiek vaak op een honger zitten.. Je kunt een heel krachtige sessie begeleiden, veel inzichten bijdragen en ook veel input vanuit de groep krijgen, maar daar achteraf niks mee doen is jammer. Deelnemers gaan naar huis met een shitload aan inspiratie en inzichten, maar  ineens staan ze er opnieuw alleen voor. Het kan al zinvol zijn om aan het einde van je sessie contactgegevens mee te geven, of verwijs naar een website, waar deelnemers eventueel een vervolgaanbod vinden. Wij werken met Studio A. momenteel met workshopreeksen, maar we proberen ook via e-mail en sociale media contact te houden met onze deelnemers. Wij gebruiken de input uit workshops bovendien graag om nieuwe sessies te organiseren, op die manier blijven we ons publiek prikkelen én betrekken.

Voor jezelf stopt de reis hier trouwens ook niet. Op basis van input uit de groep en je eigen gevoel kun je elke sessie evalueren. Hoe vaak ik bepaalde workshops ook geef, ik kan na elke sessie wel kleine aanpassingen doorvoeren, om de volgende keer nog krachtiger en meer gebalanceerd over te komen. Ik vind het bovendien leuk om workshops te actualiseren met praktijkvoorbeelden en wat er leeft binnen een bepaalde community.


Heb je ook zin om een workshop te organiseren?
Wil je graag wat meer begeleiding?

Neem contact op via neeltje@projectartuur.be

Ons huidige workshopaanbod vind je binnen Studio A.